Nordmann døde etter bistikk i Spania

Norges Birøkterlag har blitt kjent med at en 70 år gammel nordmann har dødd etter å ha blitt stukket av bier. Dette er en trist hendelse, men det er heldigvis svært sjelden at bistikk fører til så alvorlige konsekvenser.

Biene er mest kjent som for å lage honning. De er mest opptatt av å fly fra blomst til blomst, og hjem til kuben med pollen og nektar. Det er først når biene føler seg truet at de vil kunne stikke for å forsvare seg. Normalt tåler et menneske flere stikk, selv om det kan føles ubehagelig. Det er normalt at man får hevelser og kløe rundt stikket.

I sjeldne tilfeller kan man være allergisk mot bier. Da vil man få en systemisk reaksjon, det vil si en reaksjon over hele kroppen eller i andre kroppsdeler enn der stikket var. Da er det viktig å ta rask kontakt med lege og få hjelp. Har du mistanke om allergi mot bistikk kan du få utredet dette hos legen, og eventuelt få resept på allergimedisiner.

 

Norges Birøkterlag kjenner ikke til at noen har dødd som følge av bistikk i Norge i nyere tid. Folkehelseinstituttet fører statistikk over årsaker til dødsfall. Der samles bistikk, vepsestikk, huggormbitt og giftige planter i en sekkepost. Vanligvis det mellom 0 og 1 dødsfall i denne kategorien hvert år.

 

Som et forebyggende tiltak anbefaler vi birøktere å bruke verneutstyr som bidrakt og hansker når de skal stelle biene. Når man åpner kuben og forstyrrer biene kan de bli noe mer urolige. Publikum bør vise aktsomhet når de ser at en birøkter steller åpne bikuber, og ikke gå for nære.

 

Bier i Norge er husdyr. Norges Birøkterlag har et avlsprogram for bier hvor godt gemytt er en viktig egenskap. Biene er en viktig del av norsk matproduksjon. Det produseres flere tusen norsk honning hvert år. En naturressurs det ikke er mulig å høste uten bienes hjelp. I tillegg gjør biene en uvurderlig innsats ved å pollinere en lang rekke planter. Slik sikrer de større avlinger og bedre kvalitet av frukt, bær og oljevekster (ryps/ raps).

 

Her kan du lese mer om dødsfallet i Spania.

Her kan du lese mer om reaksjoner på bistikk.

Aktivitetskalender

Siste innlegg i forumet.
Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs