Birøkter får bot etter ulovlig flytting

En fersk birøkter hadde ikke satt seg godt nok inn i regelverket for flytting av bier. I ren uvitenhet flyttet han bie-parasitten varroa inn i et område som er varroa-fritt. Varroa overfører sykdommer til biene, og er en av de viktigste årsakene til helseproblemer på bier i verden.

Mattilsynet ser alvorlig på bruddet og har gitt birøkteren en bot på 12 00 kroner. Birøkteren har vedtatt boten.

Alle birøktere har selv ansvar for å sette seg inn i og overholde regelverket for birøkt.
Norge ligger i utkanten av Europa og er foreløpig forskånet for flere virus, sykdommer og parasitter som vi ser i birøkten eller i Europa og verden. Norge har flere områder som fortsatt er frie for varroa.
For å opprettholde den gode helsen på biene i Norge er vi helt avhengig av at alle birøkterne setter seg inn i regelverket og overholder lover og forskrifter.
Informasjon om regelverk får du gjennom nybegynnerkurs i birøkt og hjemmesidene til Norges Birøkterlag, Mattilsynet og lovdata.no. Er du usikker kan du kontakte Mattilsynet direkte eller Norges Birøkterlag.

Les mer om den ulovlige flyttingen på nrk.no

 
 
 

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs