Økning i tilskuddet

Stortingsflertallet bestående av Høyre, FrP og Venstre vedtok 16. juni en jordbruksavtale med ei ramme på 625 millioner kroner, og de gav partene i jordbruksforhandlingene i oppgave å fordele midlene. I tillegg er det fordelt 130 millioner kroner fra kapitalen i Landbrukets utviklingsfond i 2018. Jordbruksorganisasjonene og staten har nå blitt enige, og for norske birøktere en den største seieren en økning i produksjonstilskuddet på kr. 50 som gir 473 pr. kube. Hvorvidt "definisjonen på en kube" blir endret blir bestemt i de tekniske avklaringer som skjer nå i dagene etter at sluttprotokollen er skrevet.

Les detaljene her på Landbruks- og matdepartementets sider

 
 

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs