Obligatoriske sertifiseringsforedrag 2018

Det obligatoriske fagforedraget i forbindelse med sertifiseringskurset vil i 2018 bli avholdt i:
Aust-Agder: 25. januar kl. 18-21 på Dømmesmoen, Grimstad.
Oslo og Akershus: 27. februar kl. 18-21 på Birøktens Hus, Kløfta.
Telemark: 1. mars kl. 18-21. Søve videregående skole, Ulefoss.
Østfold: 6. mars kl. 18-21 på Skjeberg rådhus.
Buskerud: 7. mars - tid og sted ikke avklart.
Trøndelag: 4. april - tid og sted ikke avklart.
Rogaland: 23. april kl. 18-21 på Statens Hus, Stavanger.
Vest-Agder: 14. mai. Tid og sted ikke avklart.

Andre fylker vil komme til etter hvert.

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs