Hjelp oss å samle sikre data på årets vintertap

Årets spørreundersøkelse om vintertap er nå tilgjengelig!

Vinteren går mot slutten og det er snart tid for å gjøre opp status for hvordan biene har klart seg gjennom vinteren. Vi kjører vår årlige spørreundersøkelse igjen i vår som vi håper flest mulig kan svare på. Spørsmålene omfatter ikke bare vintertapene i seg selv, men også andre spørsmål om driftsteknikk, geografisk plassering, varroabehandling og næringstilgang som kan påvirke vintertapene. Skriv gjerne ut spørreundersøkelsen og ta den med i bigården slik at det blir lettere å besvare spørsmålene.

En pdf versjon av skjemaet som du kan skrive ut finner du her I 

 

Det elektroniske spørreskjemaet hvor du legger inn svarene dine finner du her

 

 

 

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs