Svært god bihelse i Norge

Vi har en svært god bihelse i Norge som vi ønsker å beholde. Det er derfor viktig at vi har en svært restriktiv holdning til import av bier og dronninger. Skulle man allikevel velge å importere er det et strengt lovverk man skal følge og Norges Birøkterlag har laget noen tilleggskrav som vi anbefaler skal følges.

Bier flyr lett 2-3 km og kan derfor lett smitte biene i nabobigårdene. Husk at én uvettig handling kan ødelegge for mange.

Vi skal ikke langt inn i Sverige før det er påvist den alvorlige bisykdommen lukket yngelråte. Det nærmeste tilfelle er i Strömstad kommune og bare ca 10 km fra norskegrensen. Det siste tilfellet av lukket yngelråte vi hadde i Norge var i 2012.

 

Les Norges Birøkterlags tilleggskrav ved å trykke her.

Ønsker du å lese mer om utbredelsen bl.a av lukket yngelråte i Sverige kan du trykke her.

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs