Erstatning grunnet klimatiske forhold

Vi har fått flere henvendelser angående erstatning grunnet klimatiske forhold, spesielt med tanke på hvilket krav det stiller til birøkteren for å kunne motta erstatning.

Informasjon om erstatningsordningen har vært publisert tidligere i år, da det er spesielle værforhold i sommer. Her er hovedpunkter fra informasjonen:

 

Forskrift om erstatning ved klimabetingede skader i plante- og honningproduksjonen gir grunnlag for erstatningsordning for honning, og det er noen forhold som er viktig å være klar over:

 

- Ta kontakt med kommunens landbruksforvaltning med en gang du blir klar over at det kan bli en svikt i produksjonen – siste frist er 15. september

- God dokumentasjon er avgjørende

- Bare skader som skyldes klimatiske forhold blir erstattet etter denne ordningen – det finnes andre ordninger ved bla sykdom

- Produksjonen må være under 70% sammenlignet med gjennomsnittsproduksjonen

- Du må ha rett til produksjonstilskudd for å komme inn under ordningen

 

Les mer om erstatningsordningen på Landbruksdirektoratets hjemmeside under Erstatning – klimabetingede skader

 

I forbindelse med lyngtrekket har det dukket opp en problemstilling for enkelte birøktere – er det i det hele tatt er aktuelt å flytte biene? Tørken har i deler av landet redusert blomstringen betraktelig, og det er grunn til å vurdere om flytting er lønnsom/aktuelt. Samtidig er det slik at den som søker erstatning, må ha gjort det som er mulig for å få til en best mulig produksjon, hvis ikke kan kravet reduseres/avslås.

 

Det er vanskelig å spå været. Og hvis man bestemmer seg for å droppe vandring til lyngtrekk i år er det hensiktsmessig å ha avklart forholdet med landbrukskontoret i kommunen først. Om det skulle komme et væromslag og de som valgte å dra på trekk skulle få greit med honning, vil nok ikke kravet om å ha gjort det som er mulig for best mulig produksjon være innfridd.

 

Morten Svanes i Rogaland Birøkterlag og Fylkesmannen i Rogaland forteller at han en gang har opplevd at en tordenbyge reddet honningen det året. Han mener videre at det er litt tidlig å avskrive lyngtrekket helt. Samtidig som det er store lokale variasjoner. I likhet med Jarle Bergsjø presiserer han at det er uheldig om birøkterne blir pålagt å vandre om dette kun blir en kostnad uten utsikter til inntekter.

 

Fredag ettermiddag sendte LMD et brev til Landbruksdirektoratet der det går klart fram at kommunene og fylkesmennene (landbruksavdelingen) skal være fleksible og ikke kreve mye dokumentasjon på at det er store utfordringer grunnet tørken. Dette er et viktig signal som våre medlemmer kan ha nytte av i møte med forvaltningen.

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/krevende-forsituasjon-for-norske-bonder/id2607084/

 

Det står ikke mye rundt honningproduksjon og om hvordan man forholder seg til vandring hvis dette bare blir et tap. Når det gjelder planteproduksjon kan man få la være å høste dersom det koster mer å høste enn verdien av det man høster.

 

I møte med fylkesmannen er det viktig å sannsynliggjøre at det ikke blir trekk i området der man pleier å vandre, og at man sannsynliggjør at man ikke har andre plasser man kan vandre til.

 

Se rundskriv om dette (Rundskriv 2016 – 29: https://www.landbruksdirektoratet.no/no/erstatning/klimabetingende-skader/avlingssvikt/regelverk/_attachment/57891?_ts=158054838a8&download=true )

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs