Analysering av prøver pågår

Restriksjoner vil opprettholdes

Det jobbes fortsatt med å ta prøver av kontaktbigårdene i forbindelse med funn av åpen yngelråte i Aust-Agder. Ca halvparten av prøvene er analysert og hittil har prøvene vært negative. Restriksjoner vil opprettholdes til hele smittesituasjonen er kartlagt.

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs