Birøkt som næring

Temaheftet Birøkt som næring kan du laste ned her. I

Kalkyle birøkt

Økonomien i birøkt, NILF

Kursbeskrivelse økonomikurs
 
Det er ikke laget studiemateriell til dette lærematerialet.

Tilbake