Økonomi

Innenfor birøkt finnes det ulike økonomiske tilskudd og refusjoner. Til høyre finner du en oversikt over disse.

Norges Birøkterlag har utviklet heftet Birøkt som næring. Her kan du laste ned det:
Birøkt som næring - Økonomi i birøkt I