Produksjonstilskudd

Under jordbruksforhandlingene 2009 ble det innført et husdyrproduksjonstilskudd for bier.

Søknad om produksjonstilskudd kan fra og med 2017 kun gjøres elektronisk. Er det spørsmål om dette ta direkte kontakt med servicekontoret eller landbrukskontoret i din kommune.

 

Fra og med 2017 er telledatoen satt til 1. oktober, og på søknadsskjemaet skal du føre opp det antallet bifolk du har på dette tidspunktet. Definisjonen på et bifolk er "Overvintringsdyktig bifolk (dronning med bier), inntil to bifolk per bikube".

Bare foretak som er registrert i Enhetsregisteret innen søknadsfristen kan få tilskudd. Tilskuddet er på kr 473,- pr bifolk (2017). Nedre grense er 25 bifolk. Kravet til minst 25 bifolk for å være berettiget tilskuddet, gjelder ikke jordbruksforetak som mottar produksjonstilskudd på annet grunnlag.

Det blir fratrukket et bunnfradrag på kr 6 000,- pr år for hver søker.

Søknadsfristen er 15. oktober 2017.

 

Les mer her