Samarbeidspartnere

Norges Birøkterlag samarbeider med mange ulike partnere i inn- og utland. Her finner du noen av de. I tillegg samarbeider vi med ulike offentlige instanser.

Honningcentralen S/A er birøkternes omsetningsledd. Honningcentralen står for omsetning av honning og utstyr til birøkt. Norges Birøkterlag og Honningcentralen har kontorfellesskap i Birøktens Hus på Kløfta.
Norges Birøkterlag, bloggeren Anne Havåg Holter-Hovind fra Moseplassen og Det norske hageselskap har sammen med hagemarkedsaktøren Nordic Garden satt sammen et utvalg av frø og løk som kan plantes for å skape optimale forhold for bier og andre pollinerende insekter. Utvalget i frøblandingen, Bie elsker Blomst består av ulike blomster og urter og vil være tilgjengelig for forbrukerne på de fleste steder der de selger blomster. Der vil du også finne et gratis informasjonsbrosjyre om bier, plantevalg, matoppskrifter med honning og spennende fakta om bier.
Vinmonopolet støtter Norges Birøkterlag gjennom kampanjen «Vis Leg Redd en Bie». Takk til alle dere som viser Leg!
Gjennom bl.a. bevilgningen fra Vinmonopolet er vi i stand til å overvåke situasjonen i Norge slik at vi raskt kan oppdage eventuell bidød.
Norges Birøkterlag har egne kampanjer og er med på ulike kampanjer for å bedre forholdene for pollinerende insekter. Vi arbeider for at det plantes vekster biene kan hente mat fra, og at det i kulturlandskapet settes igjen plasser der de ville inektene kan formere seg.
Norges Birøkterlag er medlem av Studieforbundet natur og miljø. Studieforbundet bidrar til å legge forholdene til rette for kurs og opplæring, og formidler statstilskudd til kursarrangørene.

 

Norges Birøkterlag deltar i et prosjekt for å få til en birøktutstilling på et slott i Tsjekkia. Midlene kommer fra EEA (European Economic Area) og skal redusere økonomiske og sosiale forskjeller og styrke bilateralt samarbeid. Prosjektet drives av et fond som er opprettet av noen entusiastiske personer for å bevare et falleferdig slott i Kolec.

Prosjekt: Kolec Castle - Birøktmuseum
Programnavn: CZ 06 Cultural Heritage and Contemporary Art
Program Område: PA 16-2 - Conservation and Revitalisation of Cultural and Natural Heritage
Målet med prosjektet:
Prosjektet består av en fullstendig ombygging av vestfløyen av slottet og åpningen av et birøkt museum. Slottet ligger i kommunen Kolec, det ligger i en turistregion i den vestlige delen av sentral Bohemia. Kolec Slottet er i barokk stil og bygget i perioden 1711-1713 på tuftene av et originalt våningshus og renaissance festning og er for tiden i ekstremt dårlig forfatning. I prosjektet vil et birøkt museum opprettes inne i slottet, og vil vise til en rik tradisjon for birøkt i Kolec og området rundt. En del av utstillingen vil bestå av en klassisk visning som presenterer de besøkende den tradisjonelle prosedyrer for honningproduksjon både historisk og i dag. Et interessant trekk ved utstillingen vil være en 3D kino, som vil appellere til besøkende fra yngre aldersgrupper, mens den siste delen av utstillingen vil presentere prosjektets partner, birøkt fra et norsk perspektiv. Kolec Slottet har flere etasjer i ulike plan der vingene av slottet, sammen med kapellet, danner en rektangulær gårdsplass som opprinnelig var koblet direkte til gårdsbygningen og bryggeriet. Ved siden av slottet og dets kapell, består området også av restene av en steinstatue av Saint Anne med Jomfru Maria, en gårdsplass, hage og et barokk kornmagasin. Prosjektet omfatter ombygging av vestfløyen av slottet, i første etasje som huser de eldste takbjelker, datert ved hjelp dendrokronologiske metoder til perioden 1609-1642. Prosjektets viktigste aktivitet vil være rekonstruksjon og oppbygging av slottet. En annen aktivitet vil være møblering av bygningen og utarbeidelse av utstillinger og i løpet av denne aktiviteten birøkt museumsutstilling. Denne vil bli opprettet for å forberede slottet for normal drift, og for å åpne den for publikum. De resterende aktiviteter vil være prosjektpublisitet og ledelse, som vil finne sted i løpet av prosjektet.
Prosjekts fordeler: Prosjektmålet er rekonstruksjon av vestfløyen av slottet, som vil huse birøktmuseum og vil bli et kulturelt og sosialt senter for kommunen. Hoved prosjektmålet er å åpne slottet for publikum, øke slottet, kommunen og regionens deltakelse, styrke sosiale aktiviteter i kommunen Kolec og dens omgivelser, og støtte og reklamere for birøkt i Tsjekkia. Prosjektet vil gi fordeler for flere strategiske dokumenter fokusert på territoriell utvikling av Kolec Castle omgivelser samt utviklingsstrategier for turisme og monumentrestaurering (
Tourism Development Programme for the Central Bohemian Region, Concept of Heritage Preservation in Czech Republic for years 2011-2016). Resultatet av prosjektet vil bli rekonstruert og det offentlige tilgjengelige kulturminnet vil huse flere nye museumsutstillinger, og skape en ny turistattraksjon, som vil bidra til å oppfylle noen av strategiene som er nevnt ovenfor. Reduksjon av økonomiske og sosiale forskjeller er en annen fordel ved prosjektet. Prosjektgjennomføringen vil støtte den kommunale og regionale utvikling. Kulturminnerestaurering vil tiltrekke seg mange besøkende og stimulere den kommunale sosioøkonomiske utvikling. Fra et sosialt synspunkt, vil prosjektet fremme det kommunale kulturliv gjennom organiserte arrangementer og støtte involveringen av lokale innbyggere i offentlige anliggender. Prosjektet vil skape økonomiske fordeler for både kommunen, lokale bedrifter og tjenester som vil tjene på innkommende besøkende. Dermed vil prosjektet ha en multipliserende effekt. Videre vil prosjektet støtte det bilaterale samarbeidet mellom tsjekkiske og norske organisasjoner. Et samarbeid med Norges Birøkterlag ble etablert som en del av prosjektets forberedelse. Den norske partneren vil delta på museumsutstilling og vil forberede en utstilling om norsk birøkt, som vil bli presentert i museet minst i prosjektets bærekraftige periode.
Om Kolec Endowment Fund:
Tilskuddsmottakeren er Kolec Endowment Fund, som lenge har arbeidet for å restaurere slottet i Kolec. Gavefondet ble etablert i 2007 og klarte å få slottet på offentlig auksjon et år etterpå. Formålet med gavefondets etableringen er bevaring av kulturminnet - Kolec Castle. For å skaffe midler til slottets restaurering og å redde slottet fra utryddelse, organiserer gavefondet veldedige samlinger og kulturarrangementer. På slottseiendommen avholdes flere kommunale arrangementer samt arrangementer av lokale laug som tar sikte på å gjenopplive slottet og fremme nødvendigheten av slottets restaurering. Gavefondet samarbeider med flere organisasjoner, nemlig kommunen Kolec (obec Koleč) og den tsjekkiske birøkter organisasjonen (Český svaz včelařů) som organiserer den årlige honningmessen (Medova trutmunn). Kolec Endowment Fund er også grunnlegger av det offentlige tjenesteselskapet Castle Kolec (Zámek Koleč, ops) som fondet samarbeider med på de fleste kulturarrangementene.
Prosjektet pågår.
Fotogalleri av vestfløyen av Kolec Castle før rekonstruksjon (05/2015), se bilder her