Norges Birøkterlags fotoarkiv. Bildene er til fri bruk i forbindelse med positiv omtale av bier, birøkt, honning, pollinering og lignende. Fotograf skal krediteres.
Det er ikke tillatt å bruke bildene i kommersiell sammenheng, uten avtale med fotografen.

Bilde 1
Underside av bie (som sitter på bilvindu). Foto: Eli Åsen

Bilde 2
Birøkter i bigården. Halvkasser. Foto: Trond Gjessing.

Bilde 3
Bisverm i tre. Foto: Eli Åsen.

Bilde 4
Bisverm i tre. Foto: Eli Åsen.

Bilde 5
Bie i bringebærblomst. Bringebær er en av de viktigste trekkplantene i Norge. Foto: Eli Åsen.

Bilde 6
Bie i bringebærblomst. Bringebær er en av de viktigste trekkplantene i Norge. Foto: Eli Åsen.

Bilde 7
Bie på honningtavle. Biene forsegler tavlen med et vokslag når tavlen er full. Foto: Eli Åsen.

Bilde 8
Tavle med honning i cellene. Foto: Eli Åsen.

Bilde 9
Bie på honningurt. Foto: Eli Åsen.

Bilde 10
Bie på plommeblomst. Bienes pollinering sikrer bedre kvalitet, høyere avling og jevnere modning av frukt, bær og oljevekster. Foto: Eli Åsen.

Bilde 11
Bie på plommeblomst. Bienes pollinering sikrer bedre kvalitet, høyere avling og jevnere modning av frukt, bær og oljevekster. Foto: Eli Åsen.

Bilde 12
Honningtavle delt i to. Foto: Eli Åsen.

Bilde 13
Bie på løvetann. Løvetann gir rikt med pollen og nektar tidlig på våren, når det er lite annen næring å hente. Foto: Eli Åsen.

Bilde 14
Bikuber på lyngtrekk i Femund. Lyng er en av de viktigste trekkplantene i Norge. Foto: Eli Åsen.

Bilde 15
Bikuber på lyngtrekk i Femund. Lyng er en av de viktigste trekkplantene i Norge. Foto: Eli Åsen.

Bilde 16
Fint krystallisert (fast) honning tilsettes den nyslyngede (flytende) honningen, før honningen røres. Dette for å sikre en god og jevn krystallisering av honningen. Foto: Eli Åsen.

Bilde 17
Bie på rapsblomst. Bienes pollinering sikrer bedre kvalitet, høyere avling og jevnere modning av frukt, bær og oljevekster. Foto: Eli Åsen.

Bilde 18
Bikuber som er plassert ut for å sikre pollinering av rapsåker. Foto: Eli Åsen.

Bilde 19
Foran flyhullet på en kube i rapsåkeren. God aktivitet. Foto: Eli Åsen.

Bilde 20
Umerket dronning på tavle. Et hoff av arbeiderbier sitter rundt henne. Foto: Eli Åsen.

Bilde 21
Sverm i hekk ristes ned i en svermfangerkasse. Foto: Eli Åsen.

Bilde 22
Henting av sverm i en hekk. Foto: Eli Åsen.

Bilde 23
Midden varroa på dronelarve. Foto: Eli Åsen

Bilde 24
Midden varroa på dronelarve. Foto: Eli Åsen Tekst

Bilde 25
Norges Birøkterlags logo.

Bilde 26
Norges Birøkterlags logo.