Påvisning

Lukket yngelråte kan diagnostiseres på bakgrunn av kliniske symptomer. For å kunne stille en sikrere diagnose er det imidlertid nødvendig å foreta laboratorieundersøkelse. Bakteriesporer kan påvises ved bruk av ulike laboratorieteknikker som direkte mikroskopi og dyrkningsmetoder.

Forvekslinger
Lukket yngelråte kan forveksles med åpen yngelråte, sekkyngel, forkjølt yngel og råtten pukkelyngel.