Forebygging

Birøkteren kan forebygge lukket yngelråte ved blant annet å:
skifte til dronninger fra bistammer med god utrenskingsevne.
jevnlig skifte ut vokstavler og sende gamle vokstavler til omsmelting.
reingjøre kubemateriell.
plassere biene i områder med godt nektartrekk og god pollenforsyning.
fôre biene i trekkpauser.
unngå å fôre biene med honning og pollen som kan være infisert med bakteriesporer.

Ved innenlands omsetning og flytting av bier, er det krav om at biene skal komme fra en sertifisert bigård. Som et ledd i denne sertifiseringsordningen foretas klinisk undersøkelse med henblikk på lukket yngelråte.