Påvisning

Åpen yngelråte kan diagnostiseres på bakgrunn av kliniske symptomer. For å kunne stille en sikrere diagnose er det imidlertid nødvendig å foreta laboratorieundersøkelse. Bakterien kan påvises ved bruk av ulike laboratorieteknikker som direkte mikroskopi og dyrkningsmetoder.

Åpen yngelråte kan forveksles med lukket yngelråte, forkjølt yngel og råtten pukkelyngel.
Skal en se etter åpen yngelråte, ser en etter larver i åpne celler som ligger i forvridde stillinger og som gjerne er gjennomsiktige. Hvis biene ikke renser ut de døde larvene, vil de tørke inn og ligge som skorper i cellene. Skal en se etter symptomer på åpen yngelråte sent på sessonen etter at yngelproduksjonen har stanset, må en se etter disse skorpene.

               
Syk yngel                      Syk yngel                       Inntørked yngel i cellene
(klikk på bildene for å lage dem større)