Påvisning

Steinyngel kan diagnostiseres på bakgrunn av kliniske symptomer. For å kunne stille en sikrere diagnose er det imidlertid nødvendig å foreta til laboratorieundersøkelse. Sopper i slekten Aspergillus kan påvises ved dyrkning og soppveksten underlegges makroskopisk og mikroskopisk artsdiagnostikk.

Steinyngel kan forveksles med kalkyngel