Sykdom og skader > Steinyngel > Forebygging

Forebygging

Ved innenlands omsetning og flytting av bier, er det krav om at biene skal komme fra en sertifisert bigård. Som et ledd i denne sertifiseringsordningen foretas klinisk undersøkelse med henblikk på steinyngel.