Behandling

Steinyngel er en meldepliktig sykdom, dvs at birøktere som får mistanke om steinyngel i bigården straks må varsle Mattilsynet.

Inntil Mattilsynet har bestemt annet, er det forbudt å føre bier ut av bigården og birøkteren skal, så langt råd er, iverksette tiltak for å hindre smittespredning og bekjempe sykdommen. Uvedkommende skal ikke gis adgang til bigården, og det skal slås opp varselskilt.

I Norge bekjempes steinyngel i offentlig regi. Etter at mistanken er innrapportert vil Mattilsynet sørge for at det blir foretatt inspeksjon i bigården og at nødvendige prøver blir tatt ut og sendt til laboratorieundersøkelse. Samtidig blir bigården og eventuelt lager av honning underlagt restriksjoner. Den videre behandlingen avgjøres av Mattilsynet.