Påvisning

Trakémiddangrep kan bare påvises ved laboratorieundersøkelse av døde/avlivede bier. Undersøkelsen foretas ved å skjære en tynne "skive" av den fremre delen av bienes bryst, hvor det fremre traképaret med eventuelle trakémidder finnes.

Skivene oppklares i en kaliumhydroksidoppløsning og undersøkes deretter under et stereomikroskop (kraftig lupe). Oppklaringen i kaliumhydroksid gjør at muskulaturen i skivene blir mer eller mindre gjennomsiktig, slik at trakeene lettere kan sees. Hos friske bier er trakéene melkehvite. Hos bier med fremskredent angrep av trakémidd vil en kunne se mørke sår på trakéene. Eventuelle trakémidd vil kunne sees gjennom trakéveggene.

Forvekslinger
Symptomer på trakémiddangrep kan forveksles med kuldelammelse og infeksjon med kronisk lammelsesvirus (svartfargingssjuke).

Påvisning
For å påvise trakémidd sender man en prøve inn til Norges Veterinærhøgskole for nærmere undersøkelse. Prøven består av nylig avlivede bier, se nærmere informasjon hos Norges Veterinærhøgskole.