Sykdom og skader > Trakèmidd > Forebygging

Forebygging

For å unngå spredning  av trakemidd er hele Sogn og Fjordane en egen sone, og det er ikke tillatt å føre bier ut av fylket. Ved omsetning og flytting av bier fra en buffersone i kommunene rundt Sogn og Fjordane, er det stillet ekstra krav for å få sertifisert bigård. For å få sertifisert bigård i denne buffersonen, må birøkteren legge fram dokumentasjon på at en biprøve fra bigården er analysert for trakemidd med negativt resultat.

Ved nye funn av trakemidd kan sonen Sogn og Fjordane og buffersonen rundt endres.