Behandling

Birøktere utenfor Sogn og Fjordane fylke, som får mistanke om trakémiddangrep i bigården, må straks varsle Mattilsynet. Sertifikatet vil bli inndratt, og på den måten blir bigården pålagt flytteforbud.

Det er i Norge lagt opp til at sjukdommen skal bekjempes i privat regi.  Bekjempelsesmiddelet som anbefales i dag er maursyre, brukt på samme måte som for varroamidd.