Påvisning

Den sikreste diagnosemetoden er ved å undersøke en provosert nedfallsprøve for varroa. Provoserte nedfallsprøver uføres ved at man gir en kort behandling med maursyre eller melkesyre. Ved slike prøver kan man påvise midd i nedfallet allerede første året, mens det ennå er svært lite midd i kuben.

 

Legemiddelverket har bestemt av vi må få en veterinær til å skrive ut resept på det vi bruker til å behandle sykdommer på bier, og vi må bare bruke godkjente legemidler som kjøpes på Apotek. Det samme gjelder når en skal bruke et produkt til å stille diagnose. Oksalsyrepreparatet Api-Bioxal mot varroamidd kan en imidlertid kjøpe på apotek uten resept.

Påvisning ved å se etter kliniske symptomer er ikke mulig før rett før bifolkene bryter sammen. Da kan middtrykket være høyt og bifolkene svekket av sekundærinfeksjoner.

Provosert nedfallsprøve med fri maursyre
Regelmessige nedfallsundersøkelser bør gjennomføres i alle bigårder, også i områder der det  ikke er påvist varroa. Å oppdage varroamidden på et tidlig stadium er viktig for å komme tidlig i gang med bekjempelsen og unngå betydelige skader som følge av middangrepet. Dessuten kan ytterligere spredning reduseres der midden oppdages tidlig.

Provosert nedfallsprøve med melke- eller maursyre gir en sikrere og raskere diagnose enn undersøkelse av naturlig nedfall. Bruk av maursyre er enklest, og en kan velge mellom Krämerplater eller fri maursyre. Hvordan man bruker fri maursyre til varroadiagnostikk ser du nedenfor. Det er minimal risiko for skader på biene dersom man bruker maursyre i de doser det her er snakk om. Undersøkelser med maursyre eller melkesyre skal bare finnes sted i bikuber som er ferdig høstet, eller på avleggere og svermer som ikke skal brukes til honningproduksjon etter undersøkelsen.

Provosert nedfallsprøve med maursyre
·       Legg et diagnosebrett på bunnbrettet eller rengjør varroaskuffen
·       Legg en duk av sugende materiale (wettexduk eller ullpapp) direkte på rammelistene
·       Spre maursyre utover duken med en  doseringssprøyte (engangssprøyte). Pass på at syra bare kommer på duken, ikke på biene!!
·       Etter 1-2 dager undersøke nedfallet og duken tas bort.
·       Bruk 1,5 ml 60% maursyre per ramme eller 1,0 ml 85% maursyre per ramme

Risikoen for å søle maursyre direkte på biene reduseres dersom man legger duken i kuben først etter at den er tilsatt syra. Plassere duken i en plastbakk (tomt diagnosebrett), spre syra utover og legg så duken på rammelistene.
Doseringssprøyte fås kjøpt på Honningcentralen. Det kan være en god ide å sette en plastslange på tuppen av sprøyta for lettere å kunne suge opp syra fra flasken. Provosert nedfallsprøve med maursyre bør ikke foregå ved temperaturer over 25 grader C.

Fortynning av maursyre
For å fortynne en liter 60% maursyre blandes 7 dl 85% maursyre i 3 dl vann. Om man brukes 85% maursyre kan man fukte duken med vann før man heller på syra(et par tre trykk med en blomstersprøyte). Dette reduserer risikoen for eventuell uro i bifolket.

Ved håndtering av maursyre må man alltid bruke hansker av syrefast materiale, samt beskyttelsesbriller. Ha dessuten vann i nærheten slik at du umiddelbart kan skulle bort eventuelt syresøl på huden. Kommer syre i øynene må man skylle med vann i minst 15 minutter og deretter oppsøke lege.