Sykdom og skader > Varroamidd > Forebygging

Forebygging

Av de biotekniske metodene er fjerning av forseglet droneyngel den mest brukte. Varroamidden foretrekker å reprodusere i droneyngel, og en stor del av midden vil finnes i forseglede droneceller. Ved å fjerne forseglet droneyngel fra bifolket kan man samtidig fjerne store mengder midd. Forsøk har vist at metoden er svært effektiv, og det er ingen fare for å påvirke honning eller voks. Metoden kan ikke alene holde varroamidden under kontroll, men det er et godt supplement til andre bekjempelsesmetoder. Det finnes flere rammetyper og metoder til droneyngelfjerning. Vanligvis brukes en todelt eller en tredelt ramme som krever inngrep henholdsvis hver 10- eller 7. dag.