Behandling

Det er viktig at man igangsetter bekjempelsestiltak mot varroamidden så tidlig som mulig. Mange metoder er forsøkt, men bare noen få har vist seg effektive mot midd uten å svekke eller ta livet av bifolkene. De biologiske bekjempelsesmetodene vi bruker i Norge består av  organiske syrer og biotekniske metoder (fjerning av forseglet droneyngel, tillaging av avleggere). En kombinasjon av disse er den beste metoden for en effektiv  varroabekjempelse. Hvilke metoder som kombineres avgjøres av middtrykket i kubene.
Det legges vekt på at norsk honning ikke skal inneholde rester etter fremmede stoffer fra sykdomsbekjempelse.

Legemiddelverket har bestemt av vi må få en veterinær til å skrive ut resept på det vi bruker til å behandle sydkommer på bier, og vi må bare bruke godkjente legemidler som kjøpes på Apotek. Oksalsyrepreparatet Api-Bioxal kan kjøpes på apotek uten resept.