Sykdom og skader > Kalkyngel > Forebygging

Forebygging

Skifte av dronninger er den mest brukte, og sannsynligvis den mest effektive bekjempelsen av sykdommen. Velg dronninger etter bifolk uten kalkyngel og med god hygienisk atferd.

Hygienisk birøkt er viktig. Sørg for å fjerne og destruere tavler med mye kalkyngel i. Dessuten bør en fjerne mumier som biene hiver ut, eller som ligger på bunnbrettet. Rengjør materiell og utstyr regelmessig.

Ikke utvid plassen mer enn nødvendig. Sørg for at biene fyller alle tavlene, slik at yngelen holdes varm.

Sørg for god ventilasjon av bikubene og velg godt egnede bigårder

Fôr biene i trekkpauser.