Sykdom og skader > Nosema > Påvisning

Påvisning

Ettersom det ikke finnes noen sikre ytre symptomer på nosema hos biene, kan en sikker diagnose bare stilles gjennom en mikroskopisk undersøkelse av bienes tarminnhold eller av hele bier. Å dra ut tarmen og undersøke om mellomtarmen er oppsvulmet og hvitaktig i fargen, er en usikker metode, men den gir en viss informasjon om sykdomstilstanden.

I den mikroskopiske undersøkelsen for nosemasporer skal det brukes en prøve på ca 60 bier. Det beste resultatet får man ved å bruke levende bier, og man bør helst ikke bruke nykrøpne bier, da sannsynligheten for at disse er smittet er liten. Prøvene bør tas ut etter renselsesutflukten på våren. Da er sannsynligheten for påvisning av sporer størst. Undersøkelsen foregår ved at man knuser bakkroppene til de 60 biene med en morter, tilsetter vann og ser på en dråpe av løsningen i mikroskop med ca 300 gangers forstørrelse. Dersom de undersøkte biene er angrepet av N. apis vil sporene kunne påvises ved mikroskopien. Sporene er sterkt lysbrytende med form som risgryn.