Sykdom og skader > Nosema > Forebygging

Forebygging

Avføring fra smittede bier kan inneholde store mengder nosemasporer. Voks forurenset med bienes ekskrementer er kanskje den viktigste spredningsveien. Bukløp forekommer uavhengig av nosemaangrep, men når nosema og bukløp forekommer samtidig sprer bukløp nosemasporer effektivt. På våren rengjør biene vokstavlene meget nøye før dronningens egglegging. De bier som renser cellene får ofte nosemasporer på munndelene, noe som lett fører sporene ned i tarmen.

Smitten kan spres fra bifolk til bifolk ved feilflukt, utjevning, deling, innføring av nye dronninger med følgebier, samt bruk av tavler fra smittede bifolk.

Kraftig angrepne bifolk vil gjerne være svake om våren, og de får normalt en dårlig utvikling utover våren og sommeren. For å unngå smittespredning må de syke bifolkene ikke forenes med andre bifolk. Tavler fra syke bifolk må skiftes med byggevoks (evt. smittefrie tavler), og de gamle tavlene må smeltes om. Smitten kan være vanskelig å komme til livs, men ved hjelp av hygienisk birøkt kan sykdommen holdes på et minimum. Med hygienisk birøkt menes hyppige voksskifter, lite knusing av bier ved stell av kubene, regelmessig rengjøring/desinfisering av utstyr og tilgang på rent drikkevann til biene.