Sykdom og skader > Nosema > Behandling

Behandling

Tavler kan steriliseres med 80% eddiksyre i forbindelse med innvintring, eller tidlig om våren. Kasser med vokstavler stables oppå hverandre med en tom kasse på toppen. I den tomme kassen settes en skål med eddiksyre. Det brukes 3/4 dl eddiksyre per 10-rammers kasse.

 Et tøystykke eller annet sugende materiale legges utover skåla for å øke fordampningsoverflaten. På toppen av kassestabelen legges et dekkbrett. Alle sprekker og utettheter må tettes med plastikk eller annet for å få et tett fordampningsrom. Eddiksyra fordamper og dampen synker ned mellom tavlene. Hvor raskt syra fordamper avhenger av temperaturen, og en bør tilstrebe å behandle før vinterkulda setter inn. Ved eddiksyrebehandling er det viktig å dekke til betonggulv under kassene med vannfaste sponplater, ettersom syra ellers vil tære kraftig på betongen. Etter en ukes tid er behandlingen avsluttet. Tavlene må luftes godt utenfor bienes rekkevidde (f. eks. tildekket med fluenetting), før de tas i bruk neste vår.

Kraftig angrepne bifolk vil gjerne være svake om våren, og de får normalt en dårlig utvikling utover våren og sommeren. For å unngå smittespredning må de syke bifolkene ikke forenes med andre bifolk. Tavler fra syke bifolk må skiftes med byggevoks (evt. smittefrie tavler), og de gamle tavlene må smeltes om. Smitten kan være vanskelig å komme til livs, men ved hjelp av hygienisk birøkt kan sykdommen holdes på et minimum. Med hygienisk birøkt menes hyppige voksskifter, lite knusing av bier ved stell av kubene, regelmessig rengjøring/desinfisering av utstyr og tilgang på rent drikkevann til biene.