Behandling

Selv om de kan forekomme i stort antall, gjør pollenmiddene liten eller ingen skade i friske bisamfunn. Det er ikke nødvendig å sette i verk annen bekjempelse enn å fjerne nedfallet som samler seg opp bunnbrettet i kubene, spesielt etter vinteren.