Sykdom og skader > Pollenmidd > Forebygging

Forebygging

For å unngå at middene ødelegger fôrtavler, bør tavlene oppbevares på et tørt sted med god ventilasjon.