Sykdom og skader > Bilus > Behandling

Behandling

Bilus utgjør ikke noe problem for norsk birøkt. Som regel er det ikke nødvendig å iverksette særskilte bekjempelsestiltak. Det kalde klimaet, samt at forseglingen over cellene skrelles bort før honningen slynges, bidrar til at bilusangrep normalt holdes under kontroll. Tavlehonning kan beskyttes ved frysing etter at den er høstet.

Bruk av tobakksrøyk og kjemikalier (kamfer, naftalin, terpentin m.fl.) som er beskrevet som effektive bekjempelsesmidler, synes unødvendig under norske forhold. Det frarådes å bruke kjemikalier som kan være giftige for mennesker/bier, forurense honning/bivoks eller gi unormal lukt/smak på honningen.