Skader

T. clareae kan gjøre omfattende skade på Apis mellifera, og kan være et langt større problem enn varroamidd i områder der de begge forekommer. Angrepet yngel får mørke flekker, hovedsakelig på ekstremitetene (beina), og voksne bier i angrepne bifolk er ofte deformerte. Deformasjonene gir biene kortere levetid og liten mulighet til å hente nektar og pollen Dette påvirker bifolket i sin helhet. Skadene ser ut til å forekomme ved langt lavere middtrykk enn vi ser skader etter varroamidd.

I angrepne kuber kan man ofte se T. clareae løpe over tavlene, og de sees lett dersom man rister tavlene over et stykke hvitt papir. Angrepne bifolk har ofte ujevne og hullete yngelleier, forkrøplet yngel og nykrøpne bier med forkrøplede vinger og bakkropper.