Lite å frykte

Vi har mest sannsynlig liten grunn til å frykte angrep av T. clareae i Norge, ettersom midden lite sannsynlig vil overleve den lange vinteren uten yngel i kubene.