Sykdom og skader > Åpen yngelråte > Årsak og spredning

Årsak og spredning

Åpen yngelråte forårsakes av bakterien Melissococcus plutonius. Selv om den ikke danner sporer, kan bakterien overleve i flere år på celleveggene i vokstavlene. Den kan overleve i honning i opptil sju måneder og i noe lenger tid i pollen. Bakterien kan drepes ved temperaturer på knapt 100°C.

I bisamfunnet overføres bakterien med infiserte ammebier som smitter larvene når de fôrer dem. Den viktigste årsaken til smittespredning mellom bisamfunn, er overføring av vokstavler eller kubeutstyr fra infiserte til friske bisamfunn. Smitten kan også spres ved feilflukt, fôring med infisert honning og pollen og med bier som røver honning fra infiserte bisamfunn. Svermer fra infiserte bisamfunn kan føre smitten med seg og utvikle sjukdommen etter at de er fanget og slått inn i nye kuber.