Sykdom og skader > Steinyngel > Årsak og spredning

Årsak og spredning

Steinyngel forårsakes av sopper i slekten Aspergillus, som oftest A. flavus. Soppene finnes overalt og er vanlig forekommende i jord. De er patogene for andre insekter og kan forårsake sjukdom (Aspergillose) hos mennesker og dyr.

Til tross for den vanlige forekomsten, er det sjelden soppene forårsaker steinyngel. En teori går ut på at sjukdommen kun utvikles dersom yngelen er svekket på en eller annen måte. Hvis en stor andel av yngelen dør, vil hele bisamfunnet bli svekket og gjenværende yngel og voksne bier mer mottakelige.

Hvordan sjukdommen spres naturlig, er ikke kjent. Det er antatt at sjukdommen kan spres ved overføring av tavler fra sjuke til friske bisamfunn og at sjukdommen kan utløses ved å fôre biene med infisert honning eller pollen. Faktorer som kan gjøre biene mer mottakelige for soppsjukdommer er bruk av antibiotika som forstyrrer bienes naturlige tarmflora, høyt vanninnhold i fôret, dårlig ventilasjon i kubene og genetiske faktorer.