Årsak

Trakémidd (Acarapis woodi) er en mikroskopisk midd som lever og reproduserer seg i bienes åndedrettssystem (trakéene), spesielt i det fremre traképaret på brystet.

Midden foretar vertsskifte direkte fra en bie til en annen. Det er bare parede hunnmidd som skifter vert. Hannene forblir hele livet i de trakéene hvor de er født. Vertsskiftet skjer ved at midden forlater trakéen og kryper ut på spissen av et av biens hår hvor den inntar en spesiell angrepsposisjon. Ved nærkontakt med annen bie griper parasitten tak i den nye vertens hår og søker seg etter hvert til det fremre traképaret. Det er primært bier yngre enn 4 døgn som angripes. Eldre bier kan også angripes, spesielt i vinterklasen. Årsaken til forskjellene i mottakelighet mellom bier av ulik alder er ikke kjent.

Midden kan ikke overleve utenfor verten i mer enn noen få timer. Den er helt avhengig av vertens mobilitet for å kunne spres mellom bisamfunn. Naturlig spredning av trakémidd kan skje ved røving, feilflyging og sverming. Flytting av bier i forbindelse med vandrebirøkt og handel med bidronninger har ført til rask og omfattende spredning.