Symptomer

Parede hunnmidd trenger inn i biens fremre traképar, hvis åpning befinner seg på brystet ved basis av vingene. Midden punkterer trakéveggen og livnærer seg på hemolymfe som siver ut av såret. Migrerende hunnmidd kan sågar livnære seg på biens kropp, utenfor trakésystemet.

1 - 3 døgn etter at midden har kommet inn i trakéen begynner den å legger egg. Utviklingen fra egg til voksent individ skjer via flere nymfestadier. Hele utviklingen tar 11 – 16 døgn.
Det blir født flere hunner enn hanner. De unge middene parer seg i trakéene. Noen av de parede hunnene skifter vert mens andre fortsetter å formere seg i bien.

Hvor skadelig angrepet er, avhenger av antall midd i biens trakéer. Midden forårsaker mekaniske skader og fysiologiske forstyrrelser som følge av tilstopping av luftveiene, sår i trakéveggene og tap av blodvæske. Etter hvert som antallet midd øker vil trakéene, som normalt er melkehvite og gjennomsiktige, bli mørke av sårene som dannes når middene suger blodvæske. Mørke trakéer kan således være et symptom på trakémiddangrep.

Det finnes ingen ytre symptomer som utelukkende betegner trakémiddangrep. Bukløp, økt vinterdødelighet og dårlig vårutvikling av bisamfunnene kan skyldes trakémiddangrep, men kan også ha andre årsaker. Foran kuber med kraftig angrepne bisamfunn kan det kravle en del bier med sitrende vinger som stritter som en K. Årsaken til at biene har mistet flygeevnen er antakelig at flygemusklene er skadet på grunn av for liten oksygentilgang. Symptomene er tydeligst om våren.

Angrepne bier har kortere levetid. Dersom 20-30% av biene er angrepet er det stor risiko for at bisamfunnet dør ut i løpet av vinteren. I temperert klima utgjør økt vinterdødelighet det største problemet. For øvrig vil en kunne få en betydelig reduksjon i honningproduksjonen dersom en stor andel av biene i bisamfunnet er angrepet.

Fordi populasjonen av midd øker relativt langsomt tar det lang tid før et skadelig angrepsnivå bygges opp. Den raske og eksplosive utviklingen av bisamfunnene i områder med lange vintrer gjør at midden ikke rekker å utvikle seg i samme takt. Det er imidlertid sannsynlig at andelen angrepne bisamfunn så vel som andelen angrepne bier vil øke fra år til år.