Symptomer

Ved svake angrep er skaden på bifolket antatt å være liten, og biene kryper uten synlige tegn til skade. Det er først når middpopulasjonen øker at kliniske symptomer forekommer.

De parasitterte puppene får lavere kroppsvekt, og livslengden til biene forkortes. Man antar i tillegg at varroaangrep kan virke nedsettende på bienes immunsystem. Dette gjør dem mer mottagelige for sekundærinfeksjoner, ofte i form av virus. Når symptomene blir synlige kan bifolkene ofte dø raskt. Vanlige symptomer er deformerte vinger og forkrøplede bakkropper hos nykrøpne bier. Det er derfor viktig å igangsette varroabekjempelsen så snart man har oppdaget midd i kubene.