Spredning

All flytting av bier og brukt bimateriell kan være med på å spre parasitten til nye områder. Salg av dronninger og bifolk, vandring og import kan være viktige spredningskilder, men svermer som følger med biler og båter kan også utgjøre smittefare. I tillegg kan bienes naturlige atferd, som røving, feilflygning og sverming overføre midd fra angrepne til friske bifolk.