Spredning

Lukket yngelråte forårsakes av den sporedannende bakterien Paenibacillus larvae underart larvae. Bakteriesporene kan overleve i mange år i larvemat, jord og inntørkede rester av yngel som har dødd av lukket yngelråte. Sporer fra inntørkede yngelrester kan spire etter 35 år, men kan trolig overleve enda lenger. Sporene er svært motstandsdyktige mot kjemiske og fysiske påvirkninger.

I bisamfunnet overføres bakteriesporene med infiserte ammebier som smitter larvene når de fôrer dem. Den viktigste årsaken til smittespredning mellom bisamfunn, er overføring av vokstavler eller kubeutstyr fra infiserte til friske bisamfunn. Smitten kan også spres ved fôring med infisert honning og pollen og med bier som røver honning fra infiserte bisamfunn. Svermer fra infiserte bisamfunn kan føre smitten med seg og utvikle sjukdommen etter at den er fanget og slått inn i en ny kube. Feilflyging og innføring av infiserte dronninger anses som mindre viktige årsaker til smittespredning.