Sykdom og skader > Sprøyteskader > Erstatning for sprøyteskader

Erstatning for sprøyteskader

Får man mistanke om sprøyteskader på biene (ofte ved at man finner mange døde bier foran flyhullet til kuben), skal man kontakte Mattilsynets distriktskontor i området hvor kuben(e) står plassert. En representant herfra skal være med å ta prøver av de døde biene. Ca. 50 bier sendes i en tett eske/flaske/boks til:
Bioforsk Plantehelse - Pesticidkjemi, Høyskoleveien 7, 1432 Ås (tlf: 03246).

Sendes ikke biene umiddelbart, bør de oppbevares i en fryseboks til de blir sendt. Det er relativt lett å påvise sprøyteskader på biene. Dette gjelder også dersom skaden oppdages først en del dager etter at skaden har skjedd.

Godkjente plantevernmidler som er utstyrt med et biemerke, er forbudt å bruke på eller over blomstrende vegetasjon. Er preparatet merket med både en bie og en sol, er det forbudt å bruke preparatet på eller over blomstrende vegetasjon i den delen av døgnet som pollinerende insekter er ute å flyr (klokken 03.00-22.00 normaltid eller kl. 05.00-21.00 hvis temperaturen ikke overstiger 10 grader C).

Husk at det er vedkommende som har spredd plantevernmidlet som har erstatningsansvaret ved ulovlig eller uaktsom bruk. Et bifolk verdsettes til ca kr 1-2.000,- pluss mva.