Husmidden

Husmidden, Glycyphagus domesticus (familie Glycyphagidae), er den vanligste i bikuber. Husmidden er hvit. Hannen er 0,3-0,4 mm lang, og hunnen noe større, opp til 0,75 mm. Det ytterste leddet på beina er langt og tynt. Hårene på kroppen er lange og fjærformede. Husmidden beveger seg relativt raskt.

Husmiddens livssyklus består av egg – larve – to nymfestadier – voksen midd. Hele livssyklus tar ca. 22 døgn. Andre nymfestadium kan opptre som en lemmeløs, cystelignende hvilenymfe, en hypopus, som blir liggende inne i første nymfes hud. Hypopiene dannes under dårlige miljø- og ernæringsforhold og er i stand til å overleve ugunstige forhold. Stadiet kan vare i 6 måneder.

Husmidden er også vanlig forekommende andre steder enn i bikuber og opptrer i en rekke matvarer. Vanligst er den å finne i fuktig høy og i møbelstopp av plantemateriale i fuktige rom, hvor den kan finnes i kolossale mengder. Husmidden lever av muggsopper som vokser på plantefibrene. Husmidden kan også forekomme i soverom hvor den blant annet lever av hudflak i sengetøyet. Enkelte personer kan være allergiske mot middens avføring, og reagere sterkt når det blir mange av dem.