Melmidden

Melmidden, Acarus siro (familie Acaridae), er en annen art som er vanlig forekommende i bikuber. Melmidden er hvit med rosa eller brunlige bein. Hannen er 0,3-0,4 mm lang, hunnen er opptil 0,65 mm. Hårene på melmidden er mye kortere enn hårene på husmidden.

Melmiddens livssyklus består av egg – larve – to nymfestadier – voksen midd. Hele livssyklus tar 17 – 28 døgn. Det andre nymfestadiet kan opptre som en hvile og spredningsnymfe, en hypopus, som ikke tar til seg næring. Den har en plate med sugeskåler som kan feste den til insekter som kan fly og spre midden langt av sted. Hypopiene er mer motstandsdyktige, eksempelvis mot tørke, enn de andre stadiene og kan overleve ugunstige forhold i lang tid.

Melmidden betraktes som et av de alvorligste skadedyr på matvarer. Under ugunstige lagringsforhold (høy luftfuktighet) kan en finne kolossale mengder av den i mel, korn og kraftfôr. Midden kan også forekomme i andre matvarer som tørre brødvarer, ost og tørket frukt. Rundt middbefengte varer legger det seg ofte et støvlag av døde middrester. Melmidden setter en karakteristisk lukt på matvarene som er angrepet. I tillegg til at varene blir forurenset med ekskrementer og tomme middhuder, er dette årsaken til at sterkt angrepet mel og korn ikke kan brukes til mat. Det har forekommet fordøyelsesforstyrrelser hos mennesker og husdyr som har spist sterkt middbefengt mat. Hos personer som arbeider med infesterte matvarer, kan det forekomme hudreaksjoner med utslett og kløe, særlig på armene.

I naturen forekommer melmidden i fuglereder i hule trær, fuglekasser, under takstein og på lignende steder. Den skal også kunne finnes i det øverste sjiktet av jordbunnen.