Sykdom og skader > Bilus > Biologi

Biologi

Hunnen legger vanligvis eggene sine på innsiden av cellelokkene over honningceller. Eggene er hvite og ca. 0,8 mm lange. Larvene er 1- 2 mm lange, hvite og gjennomsiktige. Larvene gnager ganger i cellelokkene og spiser honning, pollen og bivoks. Gangene, som kan bli flere centimeter lange, kan sees som tynne hvite linjer i celleforseglingene. Larvene forpupper seg i gangene. Hele utviklingsprosessen fra egg til voksent individ tar 21 dager. Nykrøpne bilus er først hvite og får senere den rødbrune fargen. Hvis de ikke greier å feste seg til bier, vil bilusene dø i løpet av noen få timer etter at de er ferdig utviklet.

De voksne bilusene fester seg til biene og livnærer seg på nektar og pollen som de stjeler fra bienes munn. De foretrekker dronninger fordi disse fôres oftere og har lengre levetid. Fra utlandet er det rapportert om dronninger som har hatt formidable antall bilus på seg. Bilus kan også finnes på arbeidsbier, men bare unntaksvis på droner. Normalt vil populasjonen av bilus være størst om høsten og minst om våren.