Sykdom og skader > Bilus > Skadevirkninger

Skadevirkninger

Bilus er mer irriterende enn skadelig for biene. Hardt angrepne dronninger kan bli forstyrret i eggleggingen. Tavlehonning vil kunne bli usalgbar fordi larvene gnager ganger i celleforseglingene.