Sykdom og skader > Varroamidd > Behandling Nassenheider

Behandling Nassenheider

Nassenheider maursyrefordamper er en maursyrefordamper som i utlandet har vist seg å være effektiv mot varroamidd. Det er maursyredampen som dreper midden, også i forseglede yngelceller. Hvor mye syre som fordamper er avhengig av en rekke faktorer, blant annet
vekestørrelse og temperatur.I Norge er det høstbehandling med maursyre som er mest vanlig. Riktig bruk av maursyre etter at honningen er høstet, skal ikke øke syreinnholdet i honningen utover den variasjon som er naturlig for honning. Høst alltid honningen før bruk av maursyre i kubene!!

Legemiddelverket har bestemt av vi må få en veterinær til å skrive ut resept på det vi bruker til å behandle sykdommer på bier, og vi må bare bruke godkjente legemidler som kjøpes på Apotek. Det er derfor viktig å bruke maursyre som er foreskrevet av veterinær. Norges Birøkterlag anbefaler AMO vaoorxal 85% maursyre.

· Alle åpninger i kubene skal lukkes (også nettingbunnbrett), men flyhullet holdes helt åpent.· Fordamperen monteres i en tom ramme (se tegning)
· Fordamperen holdes på skrå og fylles langsomt med en doseringssprøyte eller en sprøyteflaske.· Bruk 100-150 ml 60% maursyre. 150 ml maursyre holder til 3 ukers behandling.· Fest en ny, ren veke i rillen i lokket og trykk den fast i de to holderne.
· Rammen med fordamperen plasseres bak første yngelfrie tavle, eller midt i kubenm dersom det ikke finnes yngel.
· Sjekk etter 2-3 dager at fordampningen er tilstrekkelig (minst 8 ml 60% maursyre per dag)
· Behandlingen bør pågå i 10-14 dagerValg av veke:
Vekestørrelsen påvirker fordampningen. Jo større veke, jo større fordampning.Generelt sett anbefales den største veken til høstbehandling i Norge pga lave temperaturer.Skal man behandle med maursyre tidligere i sesongen, når temperaturen er høyere, anbefales den lille veken.
NB! Det store lokket som er sveiset på, må ikke fjernes med makt. Dette lokket må være tett for at fordamperen skal fungere riktig. Fordamperen holdes på skrå og fylles gjennom åpningen foran.