Sykdom og skader > Varroamidd > Behandling oksalsyre

Behandling oksalsyre

Oksalsyrebehandling er en god behandlingsform med god effekt såfremt man følger oppskriften. Det man må være obs på er at oksalsyre ikke dreper midd i forseglede celler, det er derfor viktig at man venter med oksalsyrebehandling til bifolket er yngelfritt.
 
Legemiddelverket har bestemt vi må bare bruke godkjente legemidler som kjøpes på Apotek.
Norges Birøkterlag anbefaler produktet Api-bioxal, som er svært likt det norske birøktere er vant til å bruke da man kunne kjøpe vanlige oksalsyre-dihydrat av teknisk kvalitet hos materiellforhandlere. Api-bioxal kan kjøpes på apotek uten resept.
 
 
Blandingsforhold og dosering
På pakningsvedlegget for Api-bioxal vil en se et litt annet blandingsforhold og en annen dosering enn det Norges Birøkterlag anbefaler ut i fra de mangeårige erfaringen vi har i Norge med behandling mot varroa med oksalsyre. 
 
 
Norsk oppskrift på Api-Bioxal
Api-Boxal inneheloder 886mg oksalsyre dihydrat/g (resten er antiklumpemiddel etc)
Bruker du 35g pakningen har denne 35*0,886*0,71 = 22,02g oksalsyre.
For å få 3,2% løsning må vi blande pulveret med ca 670 ml 50% sukkerløsning (420 ml vann og 420 g sukker).
Pakningsstørrelse
Holder til minst antall kuber
35 g
20
175 g
100
350 g
200
 
(Norsk oppskrift på vanlig oksalsyre dihydrat:
7,5 g oksalsyre dihydrat blandes med 100g vann og 100 g sukker. Denne løsningen har et volum på 166,5 ml.
I oksalsyre dihydrat er det 71% oksalsyre (forholdet mellom molmassen til oksasyreanhydrat (90,035) og molmassen til oksalsyre dihydrat (126,07). Vekten av oksalsyre i 7,5 g oksalsyre dihydrat er 5,36g (7,5*0,71), resten er vann.
Konsentrasjonen vi bruker er derfor 5,36/166,5 =3,2%)
 
Det er viktig å være forsiktig ved bruk av syrer. Som hovedregel skal man alltid helle syren i vannet, ikke omvendt (Vann i syre blir uhyre, syre i vann det går an).
 
Slik behandler du bifolket
1. Sjekk at bifolket er yngelfritt!
2. Bestem styrken på bifolket som antall tavler som dekkes helt av bier på begge sider.
3. Beregn 3,5 ml løsning per tavle dekket med bier på begge sider, og trekk dette opp i
sprøyta.
4. Drypp løsningen sakte utover biene, slik at løsningen ikke bare renner igjennom kuben. Biene
sprer effektivt løsningen i kuben.
5. Behandlingen skal kun gjennomføres én (1) gang på høsten.
 
Vær forsiktig!!
Bruk alltid syrefaste hansker, beskyttelsesbriller og åndedrettsvern ved håndtering av
oksalsyrekrystaller! Syrefaste hansker og briller ved drypping av oksalsyreløsning.
Oksalsyre er en organisk syre som finnes naturlig i honning. Såfremt det ikke finnes honning i kubene under behandling øker ikke behandlingen syreinnholdet i honningen. Høstbehandling med oksalsyre er en god behandlingsmetode mot varroa, og sammen med fjerning av droneyngel om våren samt eventuelt en maursyrebehandling mellom sommer og lyngtrekk ved behov gir dette en komplett varroabehandling.