Bekjemping

Siden pærebrann første gang ble oppdaget i Norge i 1986, har det vært lagt ned betydelig innsats for å utrydde denne karanteneskadegjøreren; Funn har medført fjerning av vertsplanter i tusenvis av hager, parker og friområder. Alle viktige vertplanter, om de er smittet eller ikke, har blitt fjernet fra områder der pærebrann er påvist, samt i buffersoner omkring funnsted.

Mattilsynet utarbeider jevnlig planer for arbeidet med bekjempelse. Formålet med bekjempelsesarbeidet er å bidra til å:
Bekjempe utbrudd av pærebrann på en sikker og effektiv måte
Redusere smittepresset i områder med smitte
Hindre spredning av pærebrann til planteskoler, planteutsalg og områder med kommersielt viktig fruktproduksjon i bekjempelsessona
Hindre spredning av pærebrann fra bekjempelsessona til observasjonssona og vernesona, dvs. planteskoler, planteutsalg, områ der med kommersielt viktig fruktproduksjon, offentlige anlegg, privathager og friområder
Legge til rette for vandring med bier til lyngområder i bekjempelsessona
 
Planene for bekjempelsesarbeidet omfatter bl.a.:
Rydding av vertplanter i bekjempelsessonen
Overvåking i observasjonssonen
Kartlegginger i samarbeid med Bioforsk Plantehelse i vernesonen