Sykdom og skader > Pærebrann > Birøkt og pærebrann

Birøkt og pærebrann

I henhold til FOR-2007-04-25-435 Forskrift om tiltak mot pærebrann er birøkt i områder med pærebrann underlagt restriksjoner når det gjelder flytting.
 

Se forskriften for nærmere informasjon om hvilke områder flytteforbudet gjelder.

 
Det er et generelt forbud mot å flytte bikuber mellom 1. mai og 25. september i pærebrannområder. Det er allikevel mulighet for å få dispensasjon fra Mattilsynet for flytting når det ikke utgjør risiko for spredning av pærebrann. Ta kontakt med Mattilsynet for informasjon om dette.